Mensendieck
Geregistreerd psychosomatisch oefentherapeut

Psychosomatische oefentherapie

Wat is psychosomatische oefentherapie?

Psychosomatische oefentherapie richt zich op het herstel van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en op het versterken van je persoonlijke kracht en kwaliteit. Het zoeken naar de mogelijke oorzaak van je klacht vind ik belangrijk, naast het verminderen van de klachten die je hebt.

De behandeling:

De behandeling bestaat uit verschillende lichaamsbewustwordingsoefeningen (adem- en ontspanningsoefeningen, mindfulness) maar ook uit therapeutische gesprekken waarin we op zoek gaan naar het probleem achter de klacht. Je leert de wisselwerking herkennen tussen gedachten, gevoelens, gedrag en overtuigingen en hoe je die kunt beinvloeden. Er wordt dus gepraat en geoefend! EMDR (Eye Movement Desensitisation Reprocessing) behoort ook tot de mogelijke behandelvormen. Deze kan worden toegepast om de vastgelopen verwerking van traumatische ervaringen weer op gang te helpen. Typerend voor een traumatische herinnering zijn: hevige emoties, levendige beelden en de physieke reacties daarop. EMDR blijkt zeer succesvol bij trauma's

Anatomie van de psyche
IJsberg

Voor welke klachten?

Herkent u meerdere van onderstaande symptomen van stress, dan is psychosomatische oefentherapie wellicht iets voor u.

Lichamelijke symptomen van stress:
Aanhoudende moeheid, slaapproblemen, gespannen nek- en schouderspieren, spanningshoofdpijn, maag- en darmstoornissen, druk op de borst, hartkloppingen, benauwd gevoel, duizeligheid.

Psychische symptomen van stress:
Niet meer tot rust kunnen komen, vergeetachtigheid, concentratievermindering, piekeren, besluiteloosheid, vergeetachtigheid, een somber, angstig, lusteloos, onzeker en/of gejaagd gevoel.

Gedragsmatige symptomen van stress:
Minder presteren, veel fouten maken, uitbarstingen van woede en/of huilbuien, meer roken, drinken, middelengebruik, vermijden van sociale contacten, bijna-ongelukken.